TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Ensar Suma

Ensar Suma është jurist nga Mitrovica. Studimet themelore i kreu në Fakultetin Juridik në Universitetin e Mitrovicës, ndërsa studimet master në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik, programi “E drejta kushtetuese dhe administrative”. Ai punon si zyrtar ligjor në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë. Ai gjithashtu është konsulent juridik në Zyrën për Shërbime Juridike dhe Patundshmëri “De Jure” në Mitrovicë. Është themelues i portalit online vezhguesi.com dhe është autor i rregullt në bllogun sbunker.