TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Fatjona Rudi

Fatjona Rudi është praktikante në Kosovo 2.0/Vullnetare e Komunitetit Lokal të OKB-së si pjesë e programit të Gazetarëve të Rinj, që zbatohet në Kosovë nga UNDP dhe UNFPA. Fatjona po kryen studimet themelore në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”.