TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Fjolla Avdylaj

Fjolla Avdylaj është e diplomuar në Teknologji Ushqimore. Aktualisht punon në fushën e bujqësisë, konkretisht në sektorin e BMA-ve. Cilësia & siguria ushqimore, dhe mbrojtja e mjedisit janë të një interesi të veçantë për të.