TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Florim Hashani

Florim Hashani është dizajner grafik, ilustrues dhe admirues i artit. Shkruan recensione mbi industrinë e filmit dhe kinematografisë. Mban diplomë Master për Komunikim Vizual dhe Dizajn Informativ mbi Trashëgiminë Kulturore në zonën historike të Prizrenit.