TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Gëzim Visoka

Gëzim Visoka është Asistent Profesor i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin Dublin City, në Irlandë. Ai është autor i disa librave dhe të botimeve shkencore në fushat e intervenimeve ndërkombëtare, ndërtimit të paqes, politikave ndërkombëtare dhe njohjes shtetërore.