TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Gëzim Visoka

Gëzim Visoka është Asistent Profesor i studimeve të paqes dhe konfliktit në Universitetin Dublin City, në Irlandë. Ai është autor i disa librave dhe të botimeve shkencore në fushat e intervenimeve ndërkombëtare, ndërtimit të paqes, politikave ndërkombëtare dhe njohjes shtetërore.

Pikëpamje | Kosova X | Politika

Bërja e Kosovës: Pavarësia, legjitimiteti, ardhmëria

Nga - 16.02.2018

Arritjet e dekadës së fundit rrezikohen të zhbëhen nëse liderët politikë nuk i tejkalojnë ndasitë dhe nëse nuk u japin përparësi interesave shtetërore.