TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Gëzim Visoka

Dr.Gëzim Visoka është Profesor i Asociuar i studimeve të paqes dhe konfliktit në Dublin City University, në Irlandë. Ai është autor i disa librave dhe të botimeve shkencore në fushat e intervenimeve ndërkombëtare, ndërtimit të paqes, politikave ndërkombëtare dhe njohjes shtetërore.