TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Andreas Pavlou

Andreas Pavlou është hulumtues në Access Info Europe, OJQ për të drejtat e njeriut e bazuar në Madrid dhe e përkushtuar në promovimin dhe mbrojtjen e së drejtës së qasjes në informacion.

Pikëpamje | Media

Shtetet evropiane duhet të ofrojnë qasje në informacion edhe në praktikë, e jo vetëm në letër

Nga - 18.11.2016

Strukturat ligjore nuk po pasqyrojnë realitetin sa i përket transparencës.