TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jelena Božić

Jelena Božić është gazetare, aktiviste dhe trajnuese e edukimit medial. Të gjithë punën, zgjedhjet dhe dëshirat e saj i ndërlidh me punën me të rinjtë. Është drejtore e një festivali përmes të cilit punon për gjënë më të rëndësishme në botë: bashkëjetesën paqësore.