TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Jeta Krasniqi

Jeta Krasniqi është menaxhere e projektit në Institutin Demokratik të Kosovës (KDI), ku udhëheq projektin për fuqizimin e rolit mbikëqyrës të Kuvendit ndaj Qeverisë si dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi.