TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Jorgen Samso

Jorgen Samso është gazetar multimedial danez i bazuar në Beograd i cili raporton për Ballkanin në disa media daneze, rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu Politico Europe dhe Foreign Policy. Ai ka kryer magjistraturën në drejtimin e gazetarisë dhe politikave ndërkombëtare në Columbia University në Nju Jork si dhe ka fituar bursë në The Brown Institute for Media Innovation.