TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Josephine Mintel

Josephine Mintel është ish-vullnetare e Korpusit të Paqes në Kosovë. Ajo u kthye në Shtetet e Bashkuara në Janar 2020.

S`fundmi | COVID-19

Korpusi i Paqes evakuon vullnetarët në tërë botën

Nga - 20.03.2020

Përhapja e COVID-19 ndërpret programin e ShBA-së.