TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Karolína Augustová

Karolína Augustová ka doktoraturë në Sociologji dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti Aston (MB) dhe aktualisht punon si Fellow  Mercator-IPC në Universitetin Sabanci (Turqi). Hulumtimi i Karolínës fokusohet në migrimin, dhunën në kufi, kontrabandën dhe politikën e eksternalizimit të Bashkimit Evropian. Puna dhe hulumtimi i saj është bazuar në Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Turqi Lindore dhe Liban.