TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Korab Mala

Korab Mala ndjek studimet për punë sociale në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Është mjaft aktiv në shoqëri, ku është angazhuar në projekte të ndryshme në nivel fakulteti dhe në organizata të shoqërisë civile. Aktualisht është koordinator vullnetar në Klubin e Etikës së Filozofikut, një grup joformal studentor. Në sajë të këtyre angazhimeve ka identifikuar disa kauza në të cilat pretendon të dedikohet në të ardhmen, si politikat e banimit social dhe cilësia e arsimit në departamentin e Punës Sociale në UP.