TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Kumjana Novakova

E lindur në Maqedoni në Jugosllavi, Kumjana ka punuar në fushën e filmit dhe arteve që nga viti 2006. Bashkë themeloi Festivalin e Filmit Pravo Ljudski në Sarajevë (2006) dhe drejtoi Departamentin e Filmit të Muzeut të Arteve Bashkëkohore në Shkup (2018–2021). Ajo është Profesoreshë e Asociuar e Filmit Jo-fiktiv në ESCAC në Barcelonë. Si autore, hulumtimi i saj artistik qëndron midis kinemasë dhe video-artit bashkëkohor, shpesh duke eksploruar sesi imazhet lëvizëse adresojnë identitetet dhe afinitetet, kujtimet dhe veten kolektive.