TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Lara J. Nettelfield

Lara J. Nettelfield është Ligjëruese e Lartë për Disiplinën e të Drejtave të Njeriut në Institutin për Studimin e të Drejtave të Njeriut në Columbia University. Ajo është bashkautore e “Srebrenica pas Gjenocidit” (Cambridge University Press, 2015) dhe autore e “Përkrahja e Demokracisë në Bosnjë dhe Hercegovinë: Ndikimi i Tribunalit të Hagës në një Vend të Dalë nga Lufta” (Cambridge University Press, 2012), i cili është fitues i çmimit Marshall Shulman Book Award. Mund ta gjeni në Twitter si @LJNettelfield.