TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lavdi Zymberi

Lavdi Zymberi e udhëheq blogun e udhëtimeve të quajtur Kosovo Girl Travels, në të cilin ajo shkruan për mundimet dhe përvojat e udhëtimit me pasaportë të Kosovës. Përveç kësaj, dhënë mungesën e informatave për turizëm në Kosovë, ajo shkruan për ato që duhet të bëhen/shihen/përjetohen në Kosovë.

Blogbox | Viza

(Pothuajse) E bllokuar në Tajlandë

Nga - 10.11.2017

Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës duhet të përmirësohet.