TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lazara Marinkovic

Blogbox | LGBTI

‘Dashuria është vlerë tradicionale, jo urrejtja apo [...]

Nga - 18.09.2018

Edhe pse parada e Krenarisë u organizua me sukses, shoqëria serbe nuk është afër pjekurisë apo tolerancës.