TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Liridon Cecja

Liridon Cecja është një ekspert i çështjeve të Administrimit Publik dhe Qeverisjes Publike. I pëlqen të ndjekë zhvillimet e ndryshme politike, ekonomike dhe shoqërore, të cilat kanë impakt në jetën e qytetarëve. Ai e konsideron gazetarinë jo vetem si një mënyrë të të shprehurit të vetes së tij, por edhe një mision të shenjtë.

Në thelb | Demokraci

Demagogjia mbi ideologjinë në zgjedhjet në Shqipëri

Nga - 23.06.2017

Programet e mirëfillta politike lihen anash, derisa Shqipëria shkon në votim.