TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Liridona Bregovina

Liridona Bregovina është në përfundim të studimeve të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Temat të cilat i ndjek në fushën e gazetarisë kryesisht kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut, ndërsa është aktiviste për të drejat e personave me aftësi të kufizuara. Pasioni i saj është leximi i letërsisë klasike. Liridona është përfituese e programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2020)