TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Liridona Osmanaj

Liridona Osmanaj përpiqet t’i bëjë tri gjëra çdo ditë: të bëhet njeri më i mirë, ta përmirësojë komunitetin rreth saj dhe t’i motivojë të tjerët ta bëjnë po këtë gjë. Së fundi ka marrë diplomën master nga Duke University për politikat e zhvillimit ndërkombëtar. Si aktiviste e zjarrtë me përvojë ndërsektoriale, ajo inicion dhe angazhohet zellshëm në iniciativa të komunitetit që synojnë krijimin e arsimit cilësor, fuqizimin e të rinjve, barazinë gjinore, transformimin e konflikteve, qeverisjen e mirë dhe përdorimin e biznesit për të mirë.

Blogbox | Rinia2020

Aftësitë e mendimit kritik, kritike në kohë të COVID-19

Nga - 09.09.2020

Mungesa e edukimit medial dhe mendimit kritik është problem i vjetër në normalen e re.