TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Liridon Rama

Është i diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Arsyeja pse ka vendosur të aplikojë në Programin e Mentorimit është se do t’i shërbejë për zhvillim të mëtutjeshëm të aftësive në shkrim dhe publicistikë.

Mentorimi | S`fundmi | Media

RTK kritikohet përsëri për parregullësi

Nga - 23.08.2019

Përplasje në mes nëntë gazetarëve dhe menaxhmentit të Transmetuesit Publik.