TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Liridon Rama

Liridon Rama është i diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Arsyeja pse ka vendosur të aplikojë në Programin e Mentorimit është se do t’i shërbejë për zhvillim të mëtutjeshëm të aftësive në shkrim dhe publicistikë.