TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Liridon Rama

Liridon Rama është i diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Arsyeja pse ka vendosur të aplikojë në Programin e Mentorimit është se do t’i shërbejë për zhvillim të mëtutjeshëm të aftësive në shkrim dhe publicistikë.

Biseda | Të drejtat e njeriut

Hilmi Jashari: Problemet e sotme të qytetarëve të Kosovës [...]

Nga - 26.12.2019

Avokati i popullit Hilmi Jashari flet për sfidat e qytetarëve përballë shtetit.

Mentorimi | Media

RTK kritikohet përsëri për parregullësi

Nga - 23.08.2019

Përplasje në mes nëntë gazetarëve dhe menaxhmentit të Transmetuesit Publik.