TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lumi Bekiri

Lumi Bekiri është aktivist i të drejtave të njeriut dhe gazetar i pavarur nga Maqedonia. Shumicën e temave që ai i ka trajtuar në projekte të ndryshme ndërkombëtare janë rreth të drejtave të njeriut, angazhimit të të rinjëve dhe politikave kulturore.