TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Lumi Bekiri

Lumi Bekiri është aktivist i të drejtave të njeriut dhe gazetar i pavarur nga Maqedonia. Shumicën e temave që ai i ka trajtuar në projekte të ndryshme ndërkombëtare janë rreth të drejtave të njeriut, angazhimit të të rinjëve dhe politikave kulturore.

Në thelb | LGBTI

Përpjekja për të kthyer një faqe

Nga - 06.08.2018

Aktivistët LGBTI në Maqedoni kanë shpresë për një të ardhme më të mirë.

Pikëpamje | Maqedonia e Veriut

Albanian women in Macedonian politics remain invisible

Nga - 27.06.2018

The height of ‘machocracy’ in the Balkans.