TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Madeleine Schwartz

Madeleine Schwartz është një gazetare me punë në Paris.