TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Markéta Dosoudilová

Marketa Dosoudilova punon si specialiste e marrëdhënieve me publikun ndërkombëtar në OJQ-në mjedisore çeke Arnika dhe është studente e PhD-së në gjuhën çeke me fokus në çekishten për të huajt. Ajo gjen qëllimin e saj në luftën modeste për një të ardhme më të mirë duke informuar dhe inspiruar të tjerët, kryesisht në temat e mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë mjedisore, të drejtat e kafshëve, edukimin dhe iluminimin e fëmijëve, të rriturve dhe publikut, duke punuar me njerëz me aftësi të kufizuara dhe vetëzhvillim.