TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Marta Moreno Guerrero

Marta Moreno Guerrero është gazetare e pavarur e specializuar në Politikat Ndërkombëtare. Marta mban diplomë bachelor në Gazetari dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti Rey Juan Carlos në Madrid dhe master në Gazetari Politike Ndërkombëtare nga Universiteti Pompeu Fabra i Barcelonës. Ajo ka jetuar në Kosovë për tri vite, duke shkruar për politikën e Ballkanit Perëndimor si bashkëpunëtore e medieve në Spanjë. Ajo është gjithashtu korrespondente e Radio France International (RFI) për Ballkanin.