TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Michael Mckenna

Shtyp | Hapësira Publike

Le të jetë kaotike

Nga - 03.06.2013

Plani më i mirë për Prishtinën është ai i një qyteti të shehërlinjve: në dukje i paplanifikuar.