TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Mikra Krasniqi

Mikra Krasniqi është kontribues për Kosovo 2.0. Esetë, intervistat dhe artikujt e tij janë shfaqur në media rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë “Balkan Insight”, “Voice of America”, “The ëashington Post”, “Baltimore Sun” dhe “Harvard Kennedy School Revieë”. Ai jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Pikëpamje | Media

Diskursi publik i Kosovës është plot vrer

Nga - 10.10.2016

Interneti është shndërruar në hapësirë për ta sulmuar tjetrin në dëm të një debati të gjallë e të pasur.

Shtyp | Ambienti

Shkatërrimi i ambientit, shkatërrimi i jetëve

Nga - 05.08.2015

Ndotja e ajrit, deponitë ilegale dhe shpyllëzimi shkatërrojnë shumë më shumë sesa vetëm peisazhin.