TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Mikra Krasniqi

Mikra Krasniqi është kontribues për Kosovo 2.0. Esetë, intervistat dhe artikujt e tij janë shfaqur në media rajonale dhe ndërkombëtare, përfshirë “Balkan Insight”, “Voice of America”, “The ëashington Post”, “Baltimore Sun” dhe “Harvard Kennedy School Revieë”. Ai jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.