TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milan Djurasovic

Milan Djurasovic është një artist amerikan boshnjak i kolazheve dhe shkrimtar. Ai aktualisht jeton në Shën Petersburg, Rusi ku është mësues i anglishtës. Është arsimuar në psikologji dhe histori.

Blogbox | Trillim

Rrethana fatkeqe

Nga - 12.05.2017

Tregim i shkurtër.

Blogbox | Trillim

Bariu krenar

Nga - 16.12.2016

Tregim i shkurtë.

Blogbox | Trillim

Të paktën kishte shpresë

Nga - 14.10.2016

Tregim i shkurtër.