TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Milena Popovic

Milena Popovic është gazetare nga Beogradi. Ajo punon për gazetën e përditshme Vecernje novosti, ku trajton tema në lidhje me mbrojtje sociale. Ajo studioi në Departamentin e Politikës dhe Punëve Sociale në Fakultetin e Shkencave Politike të Universitetit të Beogradit.