TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milica Joksimović

Milica Joksimović është punëtore dhe gazetare e kulturës. Pas studimeve për biokimi, u përfshi në shpërndarjen e filmave dhe organizimin e festivaleve të filmit. Gjithashtu punon si gazetare e pavarur.