TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milica Radovanović

Milica Radovanović është e angazhuar në sektorin civil prej vitit 2016. Nga viti 2018 merret me gazetari.