TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milivoje Pantović

Milivoje Pantović është gazetar hulumtues i pavarur me banim në Beograd të Serbisë. Ai punon në fushën e gazetarisë prej 20 vjetësh.