TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Milos Ciric

Milos Ciric është politolog serb, edukator, shkrimtar dhe aktivist i mediave dhe të drejtave të njeriut. Ai ka kryer studimet bachelor në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Beogradit, studimet master në politikë kulturore në Universitetin e Arteve në Beograd dhe Lumière University Lyon 2 në Francë, si dhe një master tjetër në studime mediale në New School University, New York.