TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Milos Ciric

Milos Ciric është politolog serb, edukator, shkrimtar dhe aktivist i mediave dhe të drejtave të njeriut. Ai ka kryer studimet bachelor në drejtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Beogradit, studimet master në politikë kulturore në Universitetin e Arteve në Beograd dhe Lumière University Lyon 2 në Francë, si dhe një master tjetër në studime mediale në New School University, New York.

Pikëpamje | E kaluara, tani | Politika

Serbia pothuajse fare nuk u mundua që t’i ikë helmit të Milošević-it

Nga - 28.09.2018

Pas viteve të 90-a, procesi i denazifikimit në Serbi realisht nuk filloi kurrë.