TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nikola Burazer

Nikola Burazer është drejtor I programit në Centre for Contemporary Politics dhe redactor ekzekutiv në European Ëestern Balkans. Nikola kreu masters në drejtimin e Studimeve të Nacionalizmit në Central European University (CEU) në Budapest dhe baqellors në drejtimin e shkencës politike në Universitetin e Beogradit. Puna e tij kryesisht fokusohet në politikë dhe nacionalizëm.