TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Riza Krasniqi

Riza Krasniqi është inxhinier i elektroteknikës dhe aktualisht punon në një organizatë ndërkombëtare. Ai ishte aktivist në Lëvizjen për Pajtimin e Gjaqeve në vitet 1990-92, që nga pajtimi i parë në fshatin Raushiq.