TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Said Najib Asil

Said Najib Asil është ish-udhëheqës i çështjeve aktuale në kanalin televiziv TOLOnews në Kabul, në Afganistan. U largua nga Afganistani në gusht të vitit 2021 për shkak të marrjes së vendit nga Talibanët dhe jeton në Kanada që nga janari i vitit 2022.