TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Sasha Dragojlo

Sasha Dragojlo është gazetar për Insider, organizatë hulumtuese mediale në Serbi që njihet për artikujt e saj në lidhje me korrupsionin, krimin, huliganët dhe grupet ekstremiste. Ai më herët ka botuar për mediat si BIRN, Akuzativ, Masina, Bilten, Vice, Lice Ulice, Vreme, Danas, Tacno.net dhe Identitet.