TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Seb Bytyçi

Seb Bytyçi është ligjerues në Qendrën për Religjion, Pajtim dhe Paqe në Universitetin e Winchester, ku është udhëheqës programi për MA në Pajtim dhe Ndërtim të Paqes. Seb ka doktoruar në temën e institucioneve në transformimin e shoqërive në Universitetin e York-ut, duke u përqendruar në zhvillimin e institucioneve të pasluftës në Kosovë.