TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Selma Jahić

Blogbox | Krime Lufte

Ne mbijetuam, por një pjesë e jona vdiq në Srebrenicë

Nga - 07.07.2020

Gjenocidi i Srebrenicës i parë nga sytë e një fëmije.