TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Shkumbin Beqiri

Shkumbin Beqiri ka përfunduar studimet master për shkenca politike në Universitetin e Prishtinës. Nga viti 2010 ka punuar në organizata të ndryshme vendore dhe të huaja si UNDP dhe USAID. Aktualisht punon si hulumtues në Iniciativën Kosovare për Stabilitet. Fushat e tij të interesit janë, pushteti politik, demokracia, lëvizjet shoqërore, rendi institucional dhe konstitucionalizmi.