TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Shkumbin Halabaku

Shkumbin Halabaku është në përfundim të shkollimit Master për shkenca politike në Universitetin e Salzburgut ku edhe punon si asistent për mësimdhënie dhe hulumtim. Fokus të veçantë ka shtetet e vogla në politikën ndërkombëtare; në temë të diplomës trajton rrethanat në të cilat shtetet e vogla përfitojnë rezultatet që synojnë në negociata ndërkombëtare.