TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Sokol Zeneli

Sokol Zeneli ndjek studimet e nivelit Master për Drejtësi, në të Drejtën Ndërkombëtare të Sigurisë Globale, Paqes dhe Zhvillimit (IGLSPD) në Universitetin e Glasgow. Ai aktualisht shërben si drejtor i Programeve në Laboratorin Rajonal të Veprimit (Re-ACT Lab), institut rajonal me seli në Prishtinë. Zeneli është i përqendruar në temat e ndërtimit të paqes, pajtimit, bashkëpunimit rajonal dhe integrimit në BE të Ballkanit Perëndimor.