TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Srgjan Sekuliq

Srgjan Sekuliq (1993) është autor malazez i lindur në Prishtinë. Shkruan tregime të shkurta dhe poezi që nga shkolla e mesme, e deri më sot ato janë botuar në një sërë botimesh në Mal të Zi, Serbi, BeH, Kosovë e Kroaci. Ai aktualisht jeton dhe punon në Maltë.