TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Sterjonel Dodi

Sterjonel Dodi është student i masterit për ekonomi në Universitetin e Warwick-ut në Mbretërinë e Bashkuar.