TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Tijana Cvjetićanin

Tijana Cvjetićanin është bashkëkrijuese e dy platformave për kontrollim të fakteve në Bosnjë e Hercegovinë, “Istinomjer” dhe “Raskrinkavanje”. Aktualisht punon si redaktore e Raskrinkavanje. Që nga viti 2019, është anëtare e bordit këshillimor të Rrjetit Ndërkombëtar të Kontrollit të Fakteve (IFCN) dhe ka marrë pjesë në zhvillimin e kodit të Rrjetit Evropian të Standardeve të Kontrollit të Fakteve (EFCSN).