TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Una Hajdari

Una Hajdari është gazetare nga Prishtina e fokusuar në raportimin e çështjeve që kanë të bëjnë me Ballkanin Perëndimor dhe Evropën Qendrore e Lindore.