TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Vesa Popova

Vesa Popova punon në fushën e menaxhmentit të produkteve për kompani të ndryshme të teknologjisë. Ajo është e interesuar në ndërtim të komunitetit dhe në eksplorimin e lidhjes sonë me botën e natyrës.