TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vesa Sahatçiu

Vesa Sahatçiu ka kryer masters në Teori të Artit Bashkëkohor në Goldsmiths, University of London. Ajo ka punuar për Galerinë Kombëtare të Kosovës dhe si kolumniste për gazetën e përditshme Express. Ajo ka punuar edhe si kontribuese në gazetën javore Java.

Blogbox | Art

“Dashuria është diçka në të cilën bie”

Nga - 08.11.2017

Barbara Kruger dhe Jenny Holzer: Arti për intervenim politik.

Shtyp | Hapësira Publike

Mbi monumentet e ish-Jugosllavisë dhe interpretimin e së kaluarës

Nga - 03.06.2013

Simbolet e Jugosllavisë janë lënë të kalben në botën e sotme