TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vesa Sahatçiu

Vesa Sahatçiu ka kryer masters në Teori të Artit Bashkëkohor në Goldsmiths, University of London. Ajo ka punuar për Galerinë Kombëtare të Kosovës dhe si kolumniste për gazetën e përditshme Express. Ajo ka punuar edhe si kontribuese në gazetën javore Java.