TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vesna Ilievska

Vesna Ilievska është korrespondente e K2.0, trajnere dhe mësuese nga Shkupi, Maqedoni. Ajo është magjistre e filozofisë në degën e Politikës, Zhvillimit dhe Edukimit Demokratik, e diplomuar në Universitetin e Cambridge. Interesimi i saj për të shkruar për media u dallua gjatë protestave maqedone kundër qeverisë në periudhën 2016-17, kur ajo filloi të raportonte nga tereni. Në temat që i interesojnë asaj përfshihen edukimi, shoqëria civile, shëndetësia publike, ndërtimi i paqes dhe mediat.

Në thelb | Maqedonia e Veriut

Maqedonia po humbet në tym

Nga - 23.06.2018

Amendamentet e Ligjit për Mbrojtje nga Pirja e Duhanit shkaktojnë polemika.