TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Vladan Jeremić

Vladan Jeremić është artist dhe kulturolog që jeton dhe punon me Rena Raedle në Beograd. Përmes punës së tyre, ata zhvillojnë potencialin transformativ të artit në kontekst të  çështjeve shoqërore dhe njëherazi bashkëpunojnë me lëvizje shoqërore.