TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Vladimir Petreski

Vladimir Petreski është gazetar dhe redaktor qe një kohë të gjatë. Për më shumë se 10 vjet ai punon si redaktor për verifikimin e fakteve dhe koordinator i projekteve mediale në fondacionin “Metamorphosis” në Shkup. Ai është kryeredaktor i web-faqes për verifikimin e fakteve, llogaridhënie publike dhe transparencë, “Truthmeter.mk”.